LEVITY AntiBac & AntiVir 10x50ml – TI FLASKER

241 kr rabatt

490 kr 249 kr inkl. mva.


LEVITY AntiBac & AntiVir 10x50ml - TI FLASKER

SURPRISE RABATTKODE - FÅ EKSTRA RABATT!
Bruk rabattkode WEEKEND200 i kassen for 200 kr rabatt på alle ordre over 800!

På lager

Ekspress: 1-2 dagers levering fra OsloLEVITY ANTIVIR 78% DESINFEKSJON

Innhold: 700 g/kg etanol, 75 g/kg isopropanol, 1 g/kg butylalkohol, glyserin

Bruksveiledning og dosering: 3 ml påføres rene og tørre hender. Fordel utover og la hendene være dekket i 30 sekunder.

FARE: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt!

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjør. Fortsett skyllingen.

SKU: LEV-VIR-1