Hva er egentlig bærekraftige produkter?

Bærekraftig utvikling er definert som utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Hovedbudskapet er at verdenssamfunnet må innrette seg og gjøre det som kreves for å sikre at behovene til dagens mennesker blir dekket uten at dette svekker grunnlaget for framtidige generasjoner til å få dekket behovene sine.

Dessverre er realiteten at det fortsatt flyter 1000vis av tonn avfall i havene våre. Dette er avfall vi har skapt for å deretter kaste, glemme eller på andre måter endt opp i våre hav. Dette er absolutt ikke bærekraftig og det må løses – .

Jerfs nye tightser er laget av et nytt type materiale som heter Econyl. Kort fortalt er Econyl re-generert avfall fra havet. Men er det bærekraftig? La oss ta deg igjennom igjennom prosessen fra avfall til plagg.

Prosessen starter med «høstingen»

I 2013 grunnla selskapet bak Econyl, Aquafil, et initativ som heter Healthy Seas. Hensikten bak initiativet var å rense havene for marin forsøpling, for eksempel fiskegarn (ghost nets) som er ansvarlige for mange dyr i havet opplever en unødvendig død.

Healthy Seas bruker en toveis tilnærming for å oppnå sitt oppdrag. For det første å gjenvinne fiskenettene og for det andre å forhindre at avfall fortsetter å havne i det marine økosystemet. Disse forebyggingstiltakene gjennomføres ved hjelp av lokale fiskersamfunn og oppdrettsanlegg, samt utdanningsprogrammer og begivenheter som bevisstgjør problemet. I dag består Healthy Seas av 5 samarbeidsland; Nederland, Belgia, Storbritannia, Hellas og Italia med hele 650 båter og 75 frivillige dykkere!

AO og UNEP anslår at det er 640 000 tonn fiskegarn i verdenshavene. Hele 10% av dette er ødelagte eller “glemte” fiskegarn som er med på å drepe og ødelegge miljøet, i og rundt sjøen. Disse er spesielt laget for å nettopp fange dyr, og når disse flyter rundt er de virkelig en belastning for dyrevelferd og marine økosystemer. Såkalte ghost nets flyter rundt, synker til bunns når de fylles opp med tilstrekkelig mengder døde dyr og så stiger de opp igjen når dyrene er oppløst. De fanger så flere dyr, noe som betyr at et enkelt fiskenett kan ta livet av marint liv i mange tiår. 

Fra fiskegarn til tights

Når fiskenettene ankommer Econyls fasiliteter blir de først sortert før de går igjennom en unik og patentert prosess som gjør avfallet om til en ny tråd kalt Nylon 6. Nylon 6 er den høyeste kvalitet av nylon, og det er nettopp det som er så unikt med Econyl. Denne tråden kan depolymeriseres og re-polymeriseres uten tap av kvalitet. Det vil si at alt som er laget av dette materialet kan brytes ned igjen, igjen og igjen i det uendelige for å lage nye bærekraftige produkter.

Et positivt resultat av dette er at siden vi bruker et allerede eksisterende rå-materiale for lage nytt materiale, slipper vi å utvikle nytt materialer som igjen øker den allerede enorme bestanddelen av nylon som allerede er ute på markedet. Så isteden for å lage enda mer nylon som til slutt blir avfall, lager vi ny nylon av avfallet. DET ER BÆREKRAFTIG!


Vår bestselger er nå tilgjengelig i en re-generert, bærekraftig utgave – Jerf Gela 2.0 ECONYL

Jerf ønsker å bidra til et forbruk som går i en mer bærekraftig retning og har derfor i samarbeid med ECONYL® laget favoritt-tightsen Gela 2.0 i dette unike re-genererte materialet. Tightsen er kjent for sin gode passform og komfort og dette har ikke endret seg. Faktisk kan tightsen nå oppleves som enda mer behagelig i bruk! Dette er treningstøyet for deg som er opptatt av kvalitet og bærekraft.